Çatı ve Teras Bahçeleri Uygulaması

Son yıllarda kent yaşamının insanlarda oluşturduğu stresin ve yeşil yoksunluğunun çözümü olarak çatı bahçeleri karşımıza çıkar. Çatı bahçelerini binalarınız üzerinde çatılarda, teraslarınızda bir bahçe olarak düşleyebilirsiniz. Çatı bahçelerindeki temel amaç, insanların doğadan kopuk yaşamasının önüne geçmektir. Çünkü giderek kentleşen metropoller insanları doğadan uzaklaştırdıkça doğanın insanlar üzerindeki pozitif etkisinin eksildiğini görmekteyiz.

Bir çatı bahçesinin yapımı sırasında izolasyon sorunu ve çatının yük taşıma kapasitesi dikkate alınarak statik hesapları sağlıklı bir şekilde yapılmalıdır. Bu tip sorunlar aşıldıktan sonra çatılar bir bahçe gibi düşünülerek tasarlanabilir.

Çatı Bahçesi Çeşitleri

Zeminde ya da çoğunlukla zemin seviyesinin üzerinde yer alan düz ya da eğimli mekanlarda doğru tekniklerle yeşil alan düzenlemesi yapılan mekanlara çatı bahçesi veya teras bahçesi denir.

Entansif Çatı Bahçesi:
Geniş alanda ağaç, çalı ve çim ile düzenleme yapılan derin toprak seviyesine ihtiyaç duyulan çatı bahçesi düzenleme türüdür.
Toprak derinliği açısından entansife göre daha az toprak isteği duyulan, daha çok çim, çalı grupları ya da tek-çok yıllık yer örtücü bitkilerle yapılan çatı bahçesi düzenleme türüdür.

Çatı Bahçesi Detayları:
Vejetasyon tabakası, bitkilerin içinde yoğun biçimde kök geliştirebildikleri tabakadır. Bu tabaka fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri nedeniyle bitki yetişmesi için gerekli ortamı oluşturur, yağmur sularının ve sulama suyunun bir kısmını bitkinin kullanacağı biçimde biriktirir ve suyun fazlasını drenaj tabakasına iletir. Doğal toprak materyali genellikle su tutma ve havalanma kapasitesi yönünden çatı bahçeleri için uygun değildir. Eğer doğal yüzeysel toprak bu amaçla kullanılacaksa buna % 50 oranında kum, perlit ya da turba eklenmelidir.

Çatı bahçesi için kullanılacak toprak harcı genellikle volkan tüfü ve ham kömür cürufu gibi gözenekli yapıya sahip materyale turba, gübre ve diğer organik maddeler eklenerek elde edilmesi halinde kullanılabilir. Ancak bu materyal serilme sırasında sabit bir strüktür göstermeli, bitkilerle örtülünceye kadar rüzgarla uçup gitmemelidir.

Teras bahçesi uygulamasında su ve ısı yalıtımı yapılmış beton zemin üzerine 3 cm kalınlığında 2 numara çakıl serilir. Bu yüzey toprağın içerisinde birikecek suyun kolay drene olmasını sağlayacaktır. Çakıl yüzey üzerine Ø 60’lık drenaj boruları serilip drenaj borularının etrafı toprak taneciklerinin drenaj borusu deliklerini tıkamaması için keçe ile sarılıp ve böylece su filtre edilir.  Filtre edilmiş drenaj sistemi üzerine 20 cm kalınlığında 5’li karışım (toprak, koyun gübresi, dere mili, torf ve pomza taşı) bitkisel toprak eklendikten sonra çim tohumu ekimi yapılır.  Çim tohumu kapak toprağı ile kapatıldıktan sonra silindir geçirilerek kapak toprağı stabil hale getirilir. Teras düzenlemesinde toprak yüzeyinin az olması nedeniyle saksılı bitkilerin kullanımı tercih edilebilir. Saksı da yetişme imkanlarına uygun olacak ebatlardaki saksılar seçilerek, saksı tabanı fazla suyun drene olmasını sağlayacak pomza taşı ile kaplanmalıdır. Saksı bitkisel toprak ve torf karışımı ile doldurularak bitki dikimi yapılmalıdır.

Comments are closed.